Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΟΙΝΟ

Είμαστε μία ομάδα πολιτών, μία κίνηση πολιτών, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εξαρτήσεις, που πιστεύουμε ότι πρέπει να παρέμβουμε, και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή στην πόλη που ζούμε.

 
Κοινός μας τόπος, η αντίληψη ότι με τη συνεργασία, την αυτοοργάνωση, την παρέμβαση και συμμετοχή των πολιτών μπορούμε να ελπίσουμε και να διεκδικήσουμε την χειραφέτηση, την αυτονομία, την αυτοδιοίκηση των τοπικών κοινωνιών.
Σήμερα που το πολιτικό σύμπλεγμα που αποφάσιζε και έπραττε ερήμην μας, καταρρέει, τα κινήματα που γεννά η ελληνική κοινωνία, αμφισβητούν τα δομικά του στοιχεία και διαμορφώνουν ένα συλλογικό όραμα.
Τα δίκτυα ανταλλαγής χωρίς χρήματα αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα και θέτουν τους δικούς τους ανθρωποκεντρικούς όρους απέναντι στην αγοραία λογική της κερδοσκοπίας και της εκμετάλλευσης.
Στηρίζουμε, συμμετέχουμε στο ΚΟΙΝΟ
Γιατί έτσι θα μπορέσουμε
  • να δημιουργήσουμε ανθρώπινες σχέσεις που στηρίζονται στη συνεργασία, στην εμπιστοσύνη, στην αλληλεγγύη.
  • να αντιληφθούμε ότι έχουμε τη δύναμη να ανοίξουμε ρωγμές στα σημερινά «αδιέξοδα».
  • να διαβρώσουμε το αυθαίρετο χρηματοπιστωτικό σύστημα που παίζει, κερδοσκοπώντας, με τις ζωές μας.
  • να σχεδιάσουμε το αύριο με τους δικούς μας όρους, της ισοτιμίας, της ισονομίας, της ισηγορίας.

     http://koino.com.gr/intro